Agroturistika

Ve Dvoře Čihovice se ocitnete uvnitř zemědělského provozu, kde se můžete seznámit s péčí o zemědělská zvířata, provozem dvora a chráněnými dílnami.

Hlavní zemědělskou činností dvora je chov ovcí. Na pastvinách za Dvorem se pase velké stádo masných ovcí suffolk. Přímo ve Dvoře je ustájeno několik kravek plemene české strakaté a holštýn.

Na pastvině za Dvorem se pasou čihovičtí koně. Po domluvě nabízíme projížďky na koni. Rezervaci je potřeba provést alespoň 2 dny dopředu. Projižďka se vždy uskuteční v podvečerních hodinách. Cena je 350 korun za 40 minut jízdy za doprovodu trenérky. Tato částka je následně určená na příspěvek na krmivo pro koně.

V září se otevírá ve Dvoře Čihovice dětská skupina, ke které bude připojená mini zoo s hospodářskými zvířaty. K pomazlení pro děti, klienty Domova svaté Anežky a turisty zde bydlí králíci, ovce, slepičky a další hospodářská zvířata.

Dvůr Čihovice spolupracuje se svojí sesterskou firmou – Sady svatého Prokopa nacházející se v obci Temelín. V sadech se pěstují jablka, hrušky, švěstky, dýně nebo okurky. Z ovoce vyrábíme vyrábí křížaly nebo mošt. Obojí můžete po domluvě ochutnat přímo ve Dvoře.

Bourárna Netěchovice nabízí vyzrálé hovězí a telecí z vlastního chovu. Ugrilujte si na zahrádce před Špejchar klubem šťavnatý steak.

Dalším agroturistickým zážitkem je spřízněné Jihočeské zemědělské muzeum ležící v 5 km nedalekých Netěchovicích. Muzeum mapuje kompletní historii zemědělství a jeho součástí je i plně funkční farma s celým spektrem hospodářských zvířat. Muzeum nabízí kurzy a programy zpracování ovčí vlny, mléka nebo pečení chleba. Objednat si můžete i komentovanou prohlídku.

Přijďte zažít každodenní zemědělský provoz Dvora Čihovice!