Agroturistika

Ve Dvoře Čihovice se ocitnete uvnitř zemědělského provozu, kde se můžete seznámit s péčí o zemědělská zvířata, provozem dvora a chráněnými dílnami.

Hlavní zemědělskou činností dvora je chov ovcí. Na pastvinách za Dvorem se pase velké stádo masných ovcí suffolk. Přímo ve Dvoře je ustájeno několik kravek plemene české strakaté a holštýn.

Na pastvině za Dvorem se pasou čihovičtí koně. Po domluvě nabízíme projížďky na koni. Rezervaci je potřeba provést alespoň 2 dny dopředu. Projižďka se vždy uskuteční v podvečerních hodinách. Cena je 350 korun za 40 minut jízdy za doprovodu trenérky. Tato částka je následně určená na příspěvek na krmivo pro koně.

Na jaře se otevírá ve Dvoře Čihovice dětská skupina, ke které bude připojená mini zoo s hospodářskými zvířaty. K pomazlení pro děti, klienty Domova svaté Anežky a turisty zde bydlí králíci, ovce, slepičky a další hospodářská zvířata.

Dvůr Čihovice spolupracuje se svojí sesterskou firmou – Sady svatého Prokopa nacházející se v obci Temelín. V sadech se pěstují jablka, hrušky, švěstky, dýně nebo okurky. Z ovoce vyrábíme vyrábí křížaly nebo mošt. Obojí můžete po domluvě ochutnat přímo ve Dvoře.

Bourárna Netěchovice nabízí vyzrálé hovězí a telecí z vlastního chovu. Ugrilujte si na zahrádce před Špejchar klubem šťavnatý steak.

Dalším agroturistickým zážitkem je spřízněné Jihočeské zemědělské muzeum ležící v 5 km nedalekých Netěchovicích. Muzeum mapuje kompletní historii zemědělství a jeho součástí je i plně funkční farma s celým spektrem hospodářských zvířat. Muzeum nabízí kurzy a programy zpracování ovčí vlny, mléka nebo pečení chleba. Objednat si můžete i komentovanou prohlídku.

Přijďte zažít každodenní zemědělský provoz Dvora Čihovice!