Dvůr Čihovice

Dvůr Čihovice je rozsáhlý zemědělský statek, který se nachází v srdci jihočeského kraje v Týně nad Vltavou na území zaniklé vsi Čihovice.

Jízdárna

Dvůr Čihovice se skládá ze dvou ubytovávacích stavení. Špejchar klub je zároveň kulturně-vzdělávacím centrem, které nabízí možnost ubytování, uspořádání společenské akce nebo školení. Druhou možností je ubytování Ve Dvoře, kde se nachází pokoje vhodné např. pro ubytování kolektivu tří rodin, které si chtějí užít společnou dovolenou.

Ke dvoru patří pole a pastviny, po kterých se pohybuje typická zemědělská fauna: krávy, ovce, koně, psi a kočky.

Dvůr Čihovice má u rybníka také svou vlastní kapli Svaté Anežky, která je zajímavá svým architektonickým provedením připomínajícím Noemovu archu.

Vedle dvora se nachází Domov sv. Anežky, jehož služby se orientují na osoby s lehkým mentálním postižením a pomáhá je integrovat do běžného života zejména v zemědělském provozu dvora (tzv. green care). V Domově sv. Anežky se dále nacházejí keramické, tkalcovské a truhlářské chráněné dílny, jejichž produkty se vyznačují originalitou a kvalitou.